Wat een onvergetelijke Re-Walk na de afgelasting in september. Beter kan bijna niet.

Dank aan de meer dan 500 artiesten en vrijwilligers.

De opbrengst van ruim 70.000 euro voor meer dan 10 lokale goede doelen heeft al een mooie bestemming gekregen.

 

Beluister de special Midnightwalk Anthem!

 

Dank aan de vier hoofdlocaties met muziek en dans door D-Drive en een zelf gecomponeerde openingstune, Dominicuskerk, Bigmillband, Vossepark, Garage Dijkstra met oldtimers, OBS de Vosseburcht, Speeltuin de Toekomst, Lets Go There, JC and the Gang, Profile Tyrecenter, Whitestone and Fume Bridge, Recycle Boulevard, Topsecreet, De Fabriek, Sjoerd Ensa, Althuisius, Bevrijdingsact, Bigband Leeuwarden, Andrew Sisters, Ontinningsfabriek, Naaktmodel, Sportpark Nylân , Gelukspark, Sporthal Nylân, Band Fjouwer, Friesland College, Voormalige CTS Cornelis Trooststraat, De Talantband Dansgroep Especial Care, Theaterduo Hanna Meester en Emmely Evers, Hollanderwijk, Dixieland Crackerjackers, Wetsus, Comenius, Oranjewijk, Martino’s, Popacademie, Voormalig Boekbinderij Scheepstra, Mukkes, Ponton naar Proefverlof, Shantykoor, Dansact in Blokhuispoort, Levende etalage Jan Eringa, Passage Sint Jacobstraat, Anke de Vries, Theater Romein, Wodkapel, Stadsschouwburg De Harmonie, LOF, Gemeente Leeuwarden, Sponsoren en iedereen die we zijn vergeten…

D’Drive

Ook deze bijzondere editie van de Midnight Walk is D’Drive goed vertegenwoordigd. Deze 4e editie moest het er toch eens van komen: een eigen anthem! Dit anthem van Two below zero ft. Milan Velberg krijg je niet meer uit je hoofd. De studenten van de opleiding Muziek en Sounddesign hebben hun krachten gebundeld. Met het anthem heeft D’Drive één doel; het publiek moet los! Een aanstekelijke start en goede opwarmer voor deze 5e editie van de Midnight walk! Een grote groep van minstens 80 studenten van onder andere de opleiding Theater en Dans zijn gestart met het maken van een pakkende openingsact op het MIDNIGHT WALK ANTHEM! Download hem nu alvast hier op de site! (beter kun je je niet voorbereiden😊) En meld je aan want dit mag je niet missen.

Naast de openingsact verzorgt D’Drive op de vier hoofdlocaties tijdens de midnight walk vier acts in de vorm van theaterinstallaties. Het publiek kan letterlijk niet om ons heen en wordt ondergedompeld in vier verschillende werelden. Zo worden de stoffige poppen worden uit de kast gehaald.. en wist je dat de vrouwenhemel echt bestaat? Soms beland je in iemands territorium en dan moet je zelf maar inschatten of het verstandig is om te blijven staan. En snorren werken zonder morren heel hard aan alles wat moet..

Voor D’Drive is de Midnight Walk een voorbeeld van hun praktijk. ‘Dit is hoe wij werken en willen werken, alle disciplines hebben hun aandeel, ze werken samen en versterken elkaar. Studenten doen waar ze blij van worden met beide benen in de praktijk en daardoor leveren ze kwaliteit’  aldus Susanne Zuurbier, docent bij D’Drive en artistiek leider van de opening en de vier hoofdacts.

De Midnightwalk Leeuwarden wordt georganiseerd door stichting Midnightwalk Leeuwarden.

Stichting Midnightwalk Leeuwarden maakt gebruik van de expertise van De Stadthouder. De Stadthouder is één van de Lionsclubs uit Leeuwarden. De 22 leden komen uit Leeuwarden en omstreken. Sinds de oprichting hebben wij meerdere evenementen georganiseerd en met de opbrengsten diverse goede doelen ondersteund. Behalve fondsenwerving steken wij ook regelmatig de handen uit de mouwen. Op dit moment zijn wij bezig met het organiseren van deze vierde nachtelijke wandeltocht. Wij hebben de ambitie geen kosten te maken zodat het inschrijfgeld volledig aan het goede doel ten goede komt.

De leden
Kees Akkerman, Herbert van den Berge, Barteld Boerma, Jacob Borren, Walter Dornseiffer, Peter van Dijk, Bert Finke, Gerard Veldhuis, Tjeerd van der Hoek, Henk Hoekstra, Gert van der Horn, Johannes Houtsma, Bert Hummelen, Douwe Huitema, Cees Iest, Goffe Jensma, Evert Lekkerkerker, Marco van Muiswinkel, Peter Schuhmacher, Herman Timmerman, Ernst Vasbinder en Jorrit Volkers.

Stichting Midnightwalk Leeuwarden (KvK 855677880)

Voor het eerst zijn de cheques aan alle goede doelen uitgereikt nog voor de tocht is gelopen. Met dank aan alle wandelaars die natuurlijk op 5 april de tocht alsnog gaan lopen.

unnamed

 

De Midnightwalk ondersteunt de volgende goede doelen:

Voedselbank

Op alle vier de startlocaties kun je bij de stand ‘inleveren producten’ de voedselbank blij maken met:

Rijst, macaroni en spaghetti, broodbeleg (bijc. jam, chocopasta, pindakaas), pastamixen en -sauzen, koffie, thee en suiker.

 

Doniastate

www.doniastate.nl
Sinds 1997 biedt Kinderboerderij Doniastate een volwaardige werkplek aan mensen met afstand tot de arbeidsmartkt.

Met ondersteuning van professionele begeleiders worden alle voorkomende werkzaamheden in de horeca, dierenverzorging en groenvoorziening uitgevoerd. Tijdens het openingsseizoen bezoeken tussen de 70.000 en 80.000 gasten de Kinderboerderij, die volop gebruik maken van de voorzieningen en mogelijkheden welke worden aangeboden.

Kinderboerderij Doniastate is onderdeel van Wil en sinds 2014 een WMO bedrijf.  Voor het meedoen aan de samenleving staan de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers altijd centraal. Leven en werken naar wat mogelijk is. Soms is dat in de beschermde omgeving en ondersteuning van begeleiders op locatie en soms is dat begeleid werken midden in de samenleving. Maar altijd passend. Veel mensen met een beperking zijn bijzonder goed inzetbaar in een alledaagse werkomgeving.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: de bijdrage zal bestaan aan het leveren van een aantal robuuste karren en driewielers waarmee de bezoekers van Doniastate zich kunnen vermaken.

‘Dankzij de gift van midnightwalk Leeuwarden zijn 10 rijwielen besteld: 4 driewielers voor kinderen van 2 tot 4 jaar en 6 fietsjes voor kinderen van 3 tot 7 jaar. We hebben mooie stoere fietsjes uit kunnen zoeken waar we de komende jaren zeker mee vooruit kunnen.’

Namens Doniastate, John de Jong

 

 

EMBRACE Nederland

www.embracenederland.nl

Muziek verrijkt ons leven. Muziek ontroert, haalt mensen uit hun isolement en geeft zelfvertrouwen. Muziek kan daarom ook zoveel betekenen voor het leven van kwetsbare mensen.

EMBRACE Nederland ontwikkelt innovatieve muziekprogramma’s die kwetsbare mensen een beter leven geven. Dat zijn ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, (eenzame) ouderen die thuis wonen, dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Professionele  musici voeren onze muziekprogramma’s samen met amateurmusici uit.

Voor begeleiders, mantelzorgers en zorgmedewerkers verzorgen wij trainingen om muziek in te zetten in de dagelijkse (zorg)praktijk. De trainingen geven handvatten om op een andere (niet-talige) manier te communiceren met kwetsbare mensen. Dat draagt bij aan een beter leven, meer verbinding en een fijnere (werk)sfeer.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om in Leeuwarden een workshop ‘Muziek & Dementie’ mogelijk te maken.

‘Met de 5000 euro die MidNightWalk doneerde, organiseert EMBRACE Nederland een workshopserie Muziek en Dementie in een woonzorgcentrum in Leeuwarden. EMBRACE ontwikkelde de workshopserie om het welbevinden van mensen met dementie te verbeteren. Samen muziek maken raakt diepere lagen in onszelf, muziek verbindt en raakt aan emoties. En dat is precies wat we tijdens een workshop willen bereiken. Mensen leven op, worden geraakt, geactiveerd, maken plezier en contact met elkaar. De effecten van de workshop zijn ook daarna nog merkbaar: mensen voelen zich beter, eten beter, maken makkelijker contact, slapen beter en vertonen minder ‘probleemgedrag’. 

Deelnemers aan de workshop Muziek en Dementie zijn bewoners, zorgmedewerkers en professionele musici. De professionele musici die betrokken zijn bij de workshopserie hebben de module ‘Muziek en Dementie’ in de Master of Music gevolgd aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. De musici spelen eerst een korte compositie die ze speciaal voor deze groep hebben gemaakt. Daarna ontwikkelen zij, al improviserend, kortere en langere muziekstukken. Al spelend zoeken ze contact met de deelnemers en  stimuleren ze hen om mee te doen.

Wat we als EMBRACE graag willen is dat zorgmedewerkers muziek gaan zetten in de dagelijkse zorgpraktijk. Tijdens drie speciale trainingen, die deel uitmaken van de workshopserie, geven we zorgmedewerkers handvatten om via muziek en zang contact te maken met dementerende mensen.’  

Namens EMBRACE, Ingrid van Damme

 

Leeuwarder Uitdaging

www.leeuwarderuitdaging.nl
De Leeuwarder uitdaging slaat een brug tussen bedrijfsleven en samenleving. Samen werken we aan maatschappelijke vraagstukken waarbij de leefbaarheid in Leeuwarden centraal staat. We helpen maatschappelijke organisaties met een hulpvraag en richten ons speciaal op kwetsbare groepen mensen in onze stad (ouderen, gezinnen in armoede, en nieuwkomers) Mensen die met een beetje extra hulp of aandacht weer een stapje vooruit kunnen komen. Mede dankzij de financiële ondersteuning van fondsen en founders kan de Leeuwarder uitdaging gestalte geven aan haar ambities en doelstellingen.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de activiteiten van Leeuwarder Uitdaging mede te kunnen bekostigen.

Bijdrage is o.a.  gebruikt voor de realisatie van de sociale krant.

Namens Leeuwarder Uitdaging: Margriet Gerritsma

 

Stichting Gehandicapten Watersport Grou

www.msmarkol.nl
De stichting Gehandicapten Watersport Grou stelt zich ten doel het, zonder winstoogmerk, bevorderen van watersport gebonden recreatie in Friesland voor mensen met een beperking. Om deze doelstelling te realiseren heeft het bestuur in 2007 het schip de Markol in de vaart genomen waarmee mensen met een beperking in de gelegenheid gesteld worden watersport gebonden activiteiten te ontplooien. Instellingen, scholen, stichtingen of belangenverenigingen voor mensen met een beperking kunnen de Markol voor één of meerdaagse tochten huren. Onze stichting verzorgt de inzet van vrijwilligers die de vaartocht tot een fantastische ervaring maken.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de MS Markol van zonnepanelen te kunnen voorzien.

We willen de opgewekte energie benutten voor het binnen droog maken van de boot tijdens de winterperiode. Periodiek is er in deze periode een vochtprobleem. Ook wordt de zonne-energie gebruikt voor het opladen van de accu,s.  De panelen worden op de steiger geplaatst. Het plaatsen van panelen op de boot is niet efficiënt, opgewekte energie terug leveren  aan het net is technisch gezien een lastige uitdaging en storingsgevoelig. De panelen worden april/mei geplaatst.

Namens Stichting Gehandicapten Watersport Grou, Alle Jan Heida

TOF Vakanties

www.tof.nl
TOF Vakanties organiseert vakantieweken voor mensen met een verstandelijke beperking. Het betreft vakanties voor kinderen, volwassenen en ouderen. TOF Vakanties is een stichting en maakt geen winst. Sommige vakantiegasten hebben ook een lichamelijke beperking. De vakanties worden begeleid door vrijwilligers. De stichting wordt bestuurd door personen die verschillende ervaringen en expertises hebben en persoonlijk betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke beperking.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de activiteiten van TOF Vakanties mede te kunnen bekostigen.

Wij willen het geld van de Midnightwalk gebruiken om tijdens de aankomende zomer korte filmpjes te maken met daarin een impressie van hoe de TOF Vakanties zijn. Deze filmpjes kunnen we gebruiken om vrijwilligers enthousiast te maken b.v. tijdens presentaties op scholen. Maar ook om te gebruiken op onze sociale media kanalen, zodat we de buitenwereld kunnen laten zien wie TOF is en wat TOF doet, ‘Beelden zeggen meer dan woorden’.

Namens TOF vakanties, Afke Hoekstra 

Stichting Zes&Co

www.zesenco.nl
Stichting Zes&Co wil graag mensen helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo organiseren we activiteiten en uitstapjes voor groepen mensen die in een kwetsbare situatie zitten.  De Co’s zijn bij Zes&Co heel belangrijk. Dat zijn namelijk alle mensen die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan de doelstelling van de stichting. Bijvoorbeeld de vrijwilligers van Bezoek&co die wekelijks bij ouderen op bezoek gaan, de bedrijven en ondernemers die tijd, goederen of geld beschikbaar stellen om een Sinterklaasbijeenkomst voor bijstandsgezinnen te realiseren.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de aanschaf van elektrische vervoermiddelen te kunnen bekostigen waarmee mensen die moeilijk te been zijn naar activiteiten kunnen worden vervoerd.

Graffitiplatform Leeuwarden

http://graffitiplatformleeuwarden.com/stichting.html
Stichting  Graffitiplatform Leeuwarden is opgericht in het jaar 2003 en de leden zijn actieve- en betrokken graffitischrijvers. Door het vormen van een stichting kan het platform zelfstandig subsidies- en sponsoren verwerven zonder tussenkomst van een andere instelling. De doelen van de stichting zijn:

 • Het verenigen van graffitischrijvers in het graffiti platform.
 • Het behartigen van de belangen van graffitischrijvers uit Leeuwarden en omgeving in de breedste zin des woord.
 • Het stimuleren van graffiti als kunstvorm.
 • De stichting tracht haar doelstellingen te realiseren door:
 • Het betrekken van nieuwe graffitischrijvers bij de activiteiten;
 • Het verwerven van legale graffitimuren in Leeuwarden en omstreken;
 • Het verwerven van financiële middelen voor activiteiten op het gebied van graffiti;
 • Het promoten van graffitikunst in allerlei vormen.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage voor het organiseren van graffiti-clinics waarmee het Graffiti-platform kansarme jongeren kennis kan laten maken met deze kunstvorm.

‘De workshops aan jongeren uit de wijk Heechterp/Schieringen zullen worden gegeven als de temperaturen wat hoger zijn. Met de wijk is afgesproken dat eind maart 2019 wordt begonnen met het benaderen van jongeren en vinden de graffiti workshops zelf plaats in de meivakantie 2019. Dus in de periode 27 april t/m 5 mei 2019.’

Namens Graffitiplatform Leeuwarden, Douwe Beimin

Solidair Friesland: RIC (Re-IntegratieCentrum ex-gedetineerden)

https://solidairfriesland.nl/component/k2/buiten-re-integratiecentrum-ric-fryslan
In samenwerking met de PI Leeuwarden, ZIENN, Exodus Nederland en Solidair Friesland bestaat sinds 2008 een maatjesproject voor ex-gedetineerden (Exodus-Support). Sindsdien zijn tientallen koppelingen gerealiseerd van maatjes met mensen die uit detentie komenWat doen de maatjes?

 • Bezoeken gedetineerden tijdens detentie;
 • Nazorg in de thuissituatie of op neutraal terrein.
 • Ondersteuning van ‘zelfmelders’ (gestraften die zich moeten melden; met hen wordt al vóór detentie een traject opgestart).
 • Vervoer van kinderen naar Ouder Kind Dagen (OKD), Ondersteuning van partners, kinderen of ouders van gedetineerden.

Voortdurend blijkt het belang van aanvullende ondersteuning door vrijwilligers na terugkeer uit detentie. Tevens is gebleken dat een goede terugkeer meer kans van slagen heeft wanneer de voorbereiding daarvan al tijdens de detentie in gang wordt gezet. Zij worden hierin bijgestaan door vrijwilligers van o.a. Exodus, Humanitas en Gevangenenzorg.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de activiteiten van RIC mede te kunnen bekostigen.

‘Tot dusver hebben we een mooie papieren nieuwsbrief over het project Buiten RIC Leeuwarden (Solidair Friesland) kunnen realiseren voor o.a. ketenpartners en andere betrokken organisaties. Deze nieuwsbrief geeft je een kijkje in de wereld van detentie en het re-integratiebeleid. Aan het woord komen de staffunctionaris ketenpartners DJI, de geestelijk verzorger (pastor) & een casemanager van de PI en vrijwilligers, aangevuld met tekeningen van gedetineerden. Naar voren komt ook wat het werk van ons buddyproject betekent voor (ex-)gedetineerden.

Daarnaast zijn we op dit moment bezig met een aanvulling op het project, nl. Buiten RIC Leeuwarden/ Unit Care.

Vanuit het Veiligheidshuis Leeuwarden, PI Leeuwarden en de wijkteams komt met enige regelmaat de vraag of wij ook goederen opslaan voor mensen tijdens de detentieperiode. Vanuit het perspectief van Solidair Friesland is het van belang dat goederen van met name emotionele waarde niet op straat komen te staan bij een ontruiming. Te denken aan bijvoorbeeld foto’s, knutselwerkjes van de kinderen voor vaderdag, de urn van één der ouders, documenten, kleding, noem het maar op. Daarvoor zijn we in gesprek geweest met een landelijk bekend opslagbedrijf die hiervoor openstaan. Dit is nog in ontwikkeling en we hopen dit op korte termijn te kunnen realiseren.’

Namens RIC, Dieuwke Bijlsma

 

Stichting Cambuur Verbindt

http://cambuur.nl/cambuur-verbindt/
Cambuur Verbindt is de stichting waarmee SC Cambuur in samenwerking met haar (maatschappelijke) partners een bijdrage levert aan de maatschappelijke betekenis van betaald voetbal. Cambuur Verbindt richt zich op talentontwikkeling als instrument om maatschappelijk/duurzaam bij te dragen aan de leefbaarheid en de gezondheid van de bewoners van de wijken, dorpen en steden in en om Leeuwarden.

Op dit moment richten we ons op twee wijken in Leeuwarden, deze wijken zijn Bilgaard en de Vrijheidswijk. Samen met een hecht team bestaande uit jongerenwerkers, wijkteam coördinatoren en vrijwilligers, zijn er diverse mooie initiatieven en projecten ontstaan waar Cambuur Verbindt haar focus op heeft gericht.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de activiteiten van Cambuur Verbindt mede te kunnen bekostigen.

Recycle Boulevard Leeuwarden

http://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/estafette-kringloopwinkels/locaties-estafette/recycle-boulevard-kringloop-leeuwarden
De Recycle Boulevard in Leeuwarden is geen gewone kringloopwinkel.  Het is een ontmoetingsplek die plaats biedt aan een kringloopwinkel plus, een werkplaats, een leeromgeving en met duurzame pop-up winkeltjes. Een inspiratieplek op het gebied van hergebruik en recycling. Deze nieuwe winkel biedt plaats aan groot aantal organisaties en activiteiten onder één dak.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de aanschaf van een zgn “vandiktebank” (speciale zaagmachine voor meubelmaken) mede te kunnen bekostigen.

‘We zijn ontzettend blij met jullie hulp. We zitten midden in het proces om een combi vandiktebank aan te schaffen met de gelden die bij jullie vandaan komen. Hiermee kunnen we fantastische duurzame producten voor in de winkel gaan maken. Momenteel hebben we zo’n soort machine te leen van Friesland College. Oude meubelen die wij in de winkel gewoon niet meer verkopen worden zo omgetoverd tot een top nieuw product. Denk aan oma haar oude bruine eiken kast of tafel. Niemand die het nog wil, want ziet er niet uit, maar wel allemaal van massief hout van topkwaliteit die de tand des tijds goed hebben doorstaan en nog wel 100  jaar mee kan. De oude meubelen worden ut elkaar gehaald door onze vrijwilligers op de timmerwerkplaats, door de vandiktebank gehaald en daarna als nieuw tafelblad met de poten van een andere oude tafel gecombineerd. Zo heb je een geweldig nieuw stuk duurzaam huisraad met tof verhaal!’

Namens Recycle Boulevard Leeuwarden, Marianne Couperus

 

Stichting De Vrolijkheid /Azc Burgum

https://vrolijkheid.nl/wat-we-doen/waar-werken-we/azc-burgum/

De Vrolijkheid organiseert al jaren culturele activiteiten (onder meer beeldende kunst, muziek, theater, dans) voor kinderen en jongeren in het Friese azc Burgum. Sinds september 2016 is Burgum ook een Nest-locatie. Het azc ligt aan de rand van Burgum, in de wijk Burgum-West. Het azc bestaat sinds 2000 en er wonen ongeveer 450 mensen. De meerderheid van de bewoners is afkomstig uit Irak, Iran en Afghanistan. Sinds het najaar van 2012 is het centrum een gezinslocatie, voor opvang van uitgeprocedeerde gezinnen met minderjarige kinderen.

Het azc bestaat uit blokken van rijen barakken die haaks op elkaar staan. Op het terrein staan speeltoestellen, een sportterrein, een Grand Café en de basisschool Papilio. Het azc heeft, naast de kantoorgebouwen, woongebouwen van twee verdiepingen en een tot woonruimten omgebouwd gelijkvloers gebouw. Het COA wil de opvanglocatie duurzaam herontwikkelen. Het gaat om nieuwbouw, die kwalitatief past in de omgeving, hiermee wordt in het najaar van 2018 gestart.

Vrolijke activiteiten
Op dinsdag t/m zaterdag is het Vrolijke Nest open. Elke middag kunnen kinderen van 6 tot en met 12 jaar vrij spelen, chillen en creatieve activiteiten doen in de open huiskamer. In het kinderatelier werken de kinderen aan hun eigen projecten. Daarnaast zijn er regelmatig workshops beeldende kunst, muziek, theater, animatiefilmpjes maken en dans. Kinderparticipatie is een belangrijk onderdeel van onze visie. Onze begeleiders werken daarom nauw samen met de kinderen en jongeren, om samen tot een mooi programma te komen. Er is een actieve kinderraad die meedenkt en meebeslist. Binnenkort start team Burgum met een pilot van Radio de Vrolijkheid, een (inter)nationaal online radiostation voor en door kinderen van het azc.

 

Risico

Deelname aan de wandeltocht geschiedt op eigen risico. Wij verzoeken alle deelnemers de aanwijzingen van de organisatie en de verkeersregelaars goed op te volgen.

Hoe laat begint de start van de Midnightwalk 2019?

Startlocaties open: 19.00 uur. Tegen inlevering van je ticket bij de inschrijfbalies ontvang je dan je glowstick.

Starttijd MNW: 20.00 uur
Eindtijd evenementen langs de route: 23.00 uur
Eindtijd evenementen op startlocaties: 24.00 uur
Vanaf 24.00 uur slotfeest in Stadsschouwburg De Harmonie

Kunnen wij ook als groep inschrijven?

Uiteraard, dat zien wij zelfs graag.

Mag de hond ook mee?

Het is gezien de route niet verstandig om een hond mee te nemen. We komen o.a. door een aantal panden waar vanwege de bedrijfshygiëne geen huisdieren zijn toegestaan.

Is er onderweg gelegenheid om naar het toilet te gaan?

Op de route zijn er meerdere locaties waar toilet voorzieningen voorhanden zijn.

Is het een prestatiewandeling?

Absoluut niet. Het ontspannen wandelen, het genieten van de acts en belevenissen onderweg en het lopen voor een goed doel zijn veel belangrijker. Het is geen wedstrijd.

Is het meenemen van een zaklamp aan te raden?

Niet nodig. De wandeltocht loopt voor het grootste gedeelte langs wegen en paden die zijn verlicht.

Als ik met de auto kom, waar kan ik dan parkeren?

Bepaal vooraf goed waar je wilt parkeren. Rondom de vier hoofdlocaties zijn diverse parkeermogelijkheden. We adviseren iedereen zoveel mogelijk gebruik te maken van fiets of openbaar vervoer. Voor fietsers is genoeg plek op de hoofdlocaties. Kom je wel met de auto, dan zijn dit onze tips:

Oldehoofsterkerkhof: parkeergarage Oldehoofsterkerkhof

Speeltuin ‘De Toekomst’ Vosseparkwijk: Fonteinland

Friesland College Julianalaan: Parkeerplaatsen van het Friesland College

Comenius: Sixmaplein achter de Schrans en bij de NDC

Krijg ik mijn inschrijfgeld terug als de Midnightwalk onverhoopt niet door zou gaan?

Helaas, als door bijzondere omstandigheden de Midnightwalk niet doorgaat, dan krijg je je inschrijfgeld niet terug. Wij vragen hiervoor je begrip. De organisatie heeft al bepaalde kosten gemaakt en die zullen betaald moeten worden. In geval dat de Midnightwalk niet doorgaat wordt een zo groot mogelijk bedrag naar het goede doel overgemaakt.

Kan ik de Voedselbank weer blij maken?

Jazeker. Ook nu weer is er op de vier hoofdlocaties een stand ‘inleveren producten’. Waar is altijd behoefte aan?

Rijst, macaroni en spaghetti, broodbeleg (bijc. jam, chocopasta, pindakaas), pastamixen/-sauzen. Koffie/thee/suiker

initiatief en organisatie

stichting midnight walk

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@midnightwalkleeuwarden.nl of neem een kijkje bij de veelgestelde vragen.