Een bijzonder jaar vraagt om een bijzondere editie. En dat gaat het worden. De laatste en groter dan ooit. Vier hoofdpodia dit keer met op en aan de route de vele culturele en kunstzinnige verrassingen die bij deze Midnightwalk horen. De totale opbrengst gaat ook nu weer volledig naar de 11 door ons gekozen lokale goede doelen. Bestel hier uw tickets

 

Deze vierde ‘Midnightwalk Leeuwarden’ zal plaatsvinden op vrijdagavond 21 september 2018. Wij gaan deze editie voor 8.000 deelnemers. Dat betekent EUR 80.000,- voor de door ons geselecteerde goede doelen. De deelnemers maken een wandeling van 10 kilometer door Leeuwarden. Deze wandeling voert door en langs bijzondere plekken in de stad, bijzondere gebouwen, bedrijven cq. instellingen. Wij willen de deelnemers kennis laten maken met plekken die zij nog niet kennen ofwel eens vanuit een geheel ander perspectief zullen ervaren. Verdeeld over de route willen wij de deelnemers verrassen met kunst en cultuur.

De gemeente Leeuwarden is wederom erg enthousiast over dit initiatief en ondersteunt ons waar mogelijk. 

De start van de Midnightwalk zal, anders dan voorgaande edities, plaatsvinden om 20.00 uur op vier startplekken rondom de binnenstad in nauwe samenwerking met de vier betrokken wijkverenigingen. Voorafgaand aan de start kun je vanaf 19.00 uur op de vier festivalterreinen terecht. Op het ticket staat je startlocatie. Onderweg zullen, tussen de vier festivalterreinen in, bedrijven en instellingen hun deuren openen en andere evenementen plaatsvinden. Slotevenementen zijn er na binnenkomst op de festivalterreinen en in Stadsschouwburg De Harmonie.  

De Midnightwalk Leeuwarden wordt georganiseerd door stichting Midnightwalk Leeuwarden.

Stichting Midnightwalk Leeuwarden maakt gebruik van de expertise van De Stadthouder. De Stadthouder is één van de Lionsclubs uit Leeuwarden. De 22 leden komen uit Leeuwarden en omstreken. Sinds de oprichting hebben wij meerdere evenementen georganiseerd en met de opbrengsten diverse goede doelen ondersteund. Behalve fondsenwerving steken wij ook regelmatig de handen uit de mouwen. Op dit moment zijn wij bezig met het organiseren van deze vierde nachtelijke wandeltocht. Wij hebben de ambitie geen kosten te maken zodat het inschrijfgeld volledig aan het goede doel ten goede komt.

De leden
Kees Akkerman, Herbert van den Berge, Barteld Boerma, Jacob Borren, Walter Dornseiffer, Peter van Dijk, Bert Finke, Gerard Veldhuis, Tjeerd van der Hoek, Henk Hoekstra, Gert van der Horn, Johannes Houtsma, Bert Hummelen, Douwe Huitema, Cees Iest, Goffe Jensma, Evert Lekkerkerker, Marco van Muiswinkel, Peter Schuhmacher, Herman Timmerman, Ernst Vasbinder en Jorrit Volkers.

Stichting Midnightwalk Leeuwarden (KvK 855677880)

De Midnightwalk ondersteund de volgende goede doelen:

unnamed-1

Doniastate

www.doniastate.nl
Sinds 1997 biedt Kinderboerderij Doniastate een volwaardige werkplek aan mensen met afstand tot de arbeidsmartkt.

Met ondersteuning van professionele begeleiders worden alle voorkomende werkzaamheden in de horeca, dierenverzorging en groenvoorziening uitgevoerd. Tijdens het openingsseizoen bezoeken tussen de 70.000 en 80.000 gasten de Kinderboerderij, die volop gebruik maken van de voorzieningen en mogelijkheden welke worden aangeboden.

Kinderboerderij Doniastate is onderdeel van Wil en sinds 2014 een WMO bedrijf.  Voor het meedoen aan de samenleving staan de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers altijd centraal. Leven en werken naar wat mogelijk is. Soms is dat in de beschermde omgeving en ondersteuning van begeleiders op locatie en soms is dat begeleid werken midden in de samenleving. Maar altijd passend. Veel mensen met een beperking zijn bijzonder goed inzetbaar in een alledaagse werkomgeving.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: de bijdrage zal bestaan aan het leveren van een aantal robuuste karren en driewielers waarmee de bezoekers van Doniastate zich kunnen vermaken.

Odensehuis Leeuwarden

http://tao-of-care.nl/odensehuis/
Een Odensehuis is een inloop- , ontmoetings- en informatiecentrum voor mensen met dementie, mantelzorgers, en hun familie- en vriendenkring. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie en de mantelzorgers (www.odensehuizen.nl). Een Odensehuis draagt er aan bij dat mensen met (beginnende) dementie zo lang mogelijk thuis kunnen leven en een actieve, zinvolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Het Odensehuis Gerard Smit te Leeuwarden opende in 2016 haar deuren in de wijk Nijlân, en verhuisde in 2017 naar het centraal gelegen Eebuurt. Een professionele gastvrouw en gastheer ontvangen hier drie dagen per week bezoekers met en zonder dementie.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de activiteiten van Odensehuis mede te kunnen bekostigen.

Leeuwarder Uitdaging

www.leeuwarderuitdaging.nl
De Leeuwarder uitdaging slaat een brug tussen bedrijfsleven en samenleving. Samen werken we aan maatschappelijke vraagstukken waarbij de leefbaarheid in Leeuwarden centraal staat. We helpen maatschappelijke organisaties met een hulpvraag en richten ons speciaal op kwetsbare groepen mensen in onze stad (ouderen, gezinnen in armoede, en nieuwkomers) Mensen die met een beetje extra hulp of aandacht weer een stapje vooruit kunnen komen. Mede dankzij de financiële ondersteuning van fondsen en founders kan de Leeuwarder uitdaging gestalte geven aan haar ambities en doelstellingen.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de activiteiten van Leeuwarder Uitdaging mede te kunnen bekostigen.

Stichting Gehandicapten Watersport Grou

www.msmarkol.nl
De stichting Gehandicapten Watersport Grou stelt zich ten doel het, zonder winstoogmerk, bevorderen van watersport gebonden recreatie in Friesland voor mensen met een beperking. Om deze doelstelling te realiseren heeft het bestuur in 2007 het schip de Markol in de vaart genomen waarmee mensen met een beperking in de gelegenheid gesteld worden watersport gebonden activiteiten te ontplooien. Instellingen, scholen, stichtingen of belangenverenigingen voor mensen met een beperking kunnen de Markol voor één of meerdaagse tochten huren. Onze stichting verzorgt de inzet van vrijwilligers die de vaartocht tot een fantastische ervaring maken.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de MS Markol van zonnepanelen te kunnen voorzien.

TOF Vakanties

www.tof.nl
TOF Vakanties organiseert vakantieweken voor mensen met een verstandelijke beperking. Het betreft vakanties voor kinderen, volwassenen en ouderen. TOF Vakanties is een stichting en maakt geen winst. Sommige vakantiegasten hebben ook een lichamelijke beperking. De vakanties worden begeleid door vrijwilligers. De stichting wordt bestuurd door personen die verschillende ervaringen en expertises hebben en persoonlijk betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke beperking.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de activiteiten van TOF Vakanties mede te kunnen bekostigen.

Stichting Zes&Co

www.zesenco.nl
Stichting Zes&Co wil graag mensen helpen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo organiseren we activiteiten en uitstapjes voor groepen mensen die in een kwetsbare situatie zitten.  De Co’s zijn bij Zes&Co heel belangrijk. Dat zijn namelijk alle mensen die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan de doelstelling van de stichting. Bijvoorbeeld de vrijwilligers van Bezoek&co die wekelijks bij ouderen op bezoek gaan, de bedrijven en ondernemers die tijd, goederen of geld beschikbaar stellen om een Sinterklaasbijeenkomst voor bijstandsgezinnen te realiseren.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de aanschaf van elektrische vervoermiddelen te kunnen bekostigen waarmee mensen die moeilijk te been zijn naar activiteiten kunnen worden vervoerd.

Voedselbank Leeuwarden

https://leeuwarden.voedselbankennederland.nl/home/
Op initatief van de Raad van Kerken in Leeuwarden is in 2004 onderzocht of oprichting van een Voedselbank in Leeuwarden nodig was. Dit besluit werd genomen omdat kerken steeds vaker met mensen in aanraking kwamen die op of onder de armoedegrens leefden. Ook heeft meegespeeld dat de Sociale Dienst van de gemeente Leeuwarden vele adressen in haar bestand had en de aanvragen tot schuldsanering bij de Krediet Bank Nederland stek toenamen. Op basis van ervaringscijfers in Nederland is berekend dat ca. 400 gezinnen in Leeuwarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een voedselpakket. 15% van de inwoners van Leeuwarden moeten rondkomen van een inkomen < 110% van de bijstandsnorm.

Voor de start van de Midnightwalk 2018 zal de Voedselbank Leeuwarden klaar staan op de startlocatie om goederen in ontvangst te nemen.

Graffitiplatform Leeuwarden

http://graffitiplatformleeuwarden.com/stichting.html
Stichting  Graffitiplatform Leeuwarden is opgericht in het jaar 2003 en de leden zijn actieve- en betrokken graffitischrijvers. Door het vormen van een stichting kan het platform zelfstandig subsidies- en sponsoren verwerven zonder tussenkomst van een andere instelling. De doelen van de stichting zijn:

 • Het verenigen van graffitischrijvers in het graffiti platform.
 • Het behartigen van de belangen van graffitischrijvers uit Leeuwarden en omgeving in de breedste zin des woord.
 • Het stimuleren van graffiti als kunstvorm.
 • De stichting tracht haar doelstellingen te realiseren door:
 • Het betrekken van nieuwe graffitischrijvers bij de activiteiten;
 • Het verwerven van legale graffitimuren in Leeuwarden en omstreken;
 • Het verwerven van financiële middelen voor activiteiten op het gebied van graffiti;
 • Het promoten van graffitikunst in allerlei vormen.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage voor het organiseren van graffiti-clinics waarmee het Graffiti-platform kansarme jongeren kennis kan laten maken met deze kunstvorm.

Solidair Friesland: RIC (Re-IntegratieCentrum ex-gedetineerden):

https://solidairfriesland.nl/component/k2/buiten-re-integratiecentrum-ric-fryslan
In samenwerking met de PI Leeuwarden, ZIENN, Exodus Nederland en Solidair Friesland bestaat sinds 2008 een maatjesproject voor ex-gedetineerden (Exodus-Support). Sindsdien zijn tientallen koppelingen gerealiseerd van maatjes met mensen die uit detentie komenWat doen de maatjes?

 • Bezoeken gedetineerden tijdens detentie;
 • Nazorg in de thuissituatie of op neutraal terrein.
 • Ondersteuning van ‘zelfmelders’ (gestraften die zich moeten melden; met hen wordt al vóór detentie een traject opgestart).
 • Vervoer van kinderen naar Ouder Kind Dagen (OKD), Ondersteuning van partners, kinderen of ouders van gedetineerden.

Voortdurend blijkt het belang van aanvullende ondersteuning door vrijwilligers na terugkeer uit detentie. Tevens is gebleken dat een goede terugkeer meer kans van slagen heeft wanneer de voorbereiding daarvan al tijdens de detentie in gang wordt gezet. Zij worden hierin bijgestaan door vrijwilligers van o.a. Exodus, Humanitas en Gevangenenzorg.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de activiteiten van RIC mede te kunnen bekostigen.

Stichting Cambuur Verbindt

http://cambuur.nl/cambuur-verbindt/
Cambuur Verbindt is de stichting waarmee SC Cambuur in samenwerking met haar (maatschappelijke) partners een bijdrage levert aan de maatschappelijke betekenis van betaald voetbal. Cambuur Verbindt richt zich op talentontwikkeling als instrument om maatschappelijk/duurzaam bij te dragen aan de leefbaarheid en de gezondheid van de bewoners van de wijken, dorpen en steden in en om Leeuwarden.

Op dit moment richten we ons op twee wijken in Leeuwarden, deze wijken zijn Bilgaard en de Vrijheidswijk. Samen met een hecht team bestaande uit jongerenwerkers, wijkteam coördinatoren en vrijwilligers, zijn er diverse mooie initiatieven en projecten ontstaan waar Cambuur Verbindt haar focus op heeft gericht.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de activiteiten van Cambuur Verbindt mede te kunnen bekostigen.

Recycle Boulevard Leeuwarden

http://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/estafette-kringloopwinkels/locaties-estafette/recycle-boulevard-kringloop-leeuwarden
De Recycle Boulevard in Leeuwarden is geen gewone kringloopwinkel.  Het is een ontmoetingsplek die plaats biedt aan een kringloopwinkel plus, een werkplaats, een leeromgeving en met duurzame pop-up winkeltjes. Een inspiratieplek op het gebied van hergebruik en recycling. Deze nieuwe winkel biedt plaats aan groot aantal organisaties en activiteiten onder één dak.

Bijdrage Midnightwalk Leeuwarden: een financiële bijdrage om de aanschaf van een zgn “vandiktebank” (speciale zaagmachine voor meubelmaken) mede te kunnen bekostigen.

https://youtu.be/Huj9VUFQBic
https://www.youtube.com/watch?v=urtw7OZSYzk
– https://vimeo.com/183967431 (aftermovie)

https://www.youtube.com/watch?v=Zl-4y7blCIw (promo)

 

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws omtrent de Midnightwalk Leeuwarden? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Risico

Deelname aan de wandeltocht geschiedt op eigen risico. Wij verzoeken alle deelnemers de aanwijzingen van de organisatie en de verkeersregelaars goed op te volgen.

Hoe laat begint de start van de Midnightwalk 2018?

Startlocaties open: 19.00 uur

Starttijd MNW: 20.00 uur
Eindtijd evenementen langs de route: 23.00 uur
Eindtijd evenementen op startlocaties: 24.00 uur
Vanaf 24.00 uur slotfeest in Stadsschouwburg De Harmonie

Kunnen wij ook als groep inschrijven?

Uiteraard, dat zien wij zelfs graag.

Mag de hond ook mee?

Het is gezien de route niet verstandig om een hond mee te nemen. We komen o.a. door een aantal panden waar vanwege de bedrijfshygiëne geen huisdieren zijn toegestaan.

Is er onderweg gelegenheid om naar het toilet te gaan?

Op de route zijn er meerdere locaties waar toilet voorzieningen voorhanden zijn.

Is het een prestatiewandeling?

Absoluut niet. Het ontspannen wandelen, het genieten van de acts en belevenissen onderweg en het lopen voor een goed doel zijn veel belangrijker. Het is geen wedstrijd.

Is het meenemen van een zaklamp aan te raden?

Niet nodig. De wandeltocht loopt voor het grootste gedeelte langs wegen en paden die zijn verlicht.

Als ik met de auto kom, waar kan ik dan parkeren?

Rondom de vier hoofdlocaties zijn diverse parkeermogelijkheden.

Krijg ik mijn inschrijfgeld terug als de Midnightwalk onverhoopt niet door zou gaan?

Helaas, als door bijzondere omstandigheden de Midnightwalk niet doorgaat, dan krijg je je inschrijfgeld niet terug. Wij vragen hiervoor je begrip. De organisatie heeft al bepaalde kosten gemaakt en die zullen betaald moeten worden. In geval dat de Midnightwalk niet doorgaat wordt een zo groot mogelijk bedrag naar het goede doel overgemaakt.

initiatief en organisatie

stichting midnight walk

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar info@midnightwalkleeuwarden.nl of neem een kijkje bij de veelgestelde vragen.